Προσλήψεις

Η θεματική ενότητα "Προσλήψεις"  παρέχει στο Δημότη άμεση δυνατότητα ενημέρωσης και αναζήτησης νέων θέσεων εργασίας που δημοσιεύονται από: τον Δήμο και τους δημόσιους φορείς που υπάγονται στον Δήμο

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)