Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες

Ο κόμβος 'Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες' ή αλλιώς 'e-Festos' αποτελεί το κέντρο ενημέρωσης των επισκεπτών για θέματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών που αφορούν το Δήμο, για τα έργα που είναι σε εξέλιξη, τις υπηρεσίες που είναι έτοιμες για χρήση, και την ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου.

 

Οι κύριοι άξονες ανάπτυξης στον τομέα της Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι οι εξής:

 

1. Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών)

2. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και Υπηρεσίες προς τον πολίτη - εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), τόνωση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-democracy)

3. Προβολή & Πολιτισμός - προβολή της πόλης και της πολιτιστικής της κληρονομιάς με παράλληλη οργάνωση δραστηριοτήτων που θα αποσκοπούν στην πρωτότυπη παρουσία του Δήμου στο Διαδίκτυο.

 

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)